Priemyselné TČ pre využitie odpadného tepla TWW WHR HD

Vysokovýkonné tepelné čerpadlo pozostávajúce z viacerých modulov samostatných tepelných čerpadiel. Každý modul obsahuje jeden krátky uzavretý chladivový okruh s dvojicou tichých Scroll kompresorov a robustnými nerezovými doskovými výmenníkmi tepla. Široké využitie od vykurovania, chladenia a ohrev teplej úžitkovej vody administratívnych alebo polyfunkčných budov, až po uplatnenie v priemyselných aplikáciách v kaskádovom zapojení.
Využitie pre náročné priemyselné aplikácie. Kombináciou najvhodnejších výkonových a aplikačných variant modulov tepelných čerpadiel je možné na mieru vytvoriť kompletný požadovaný systém. Každý modul je chladiarensky, hydraulicky a elektricky oddelený so samostatným regulátorom. Spojenie modulov je kaskádové, pričom každý jeden regulátor môže prevziať funkciu kaskádového mastra.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z rôznych priemyselných alebo vedľajších procesov. Zvyčajne v teplotnom rozsahu medzi 20° až 50°C. Podľa kvality a chemického zloženia je procesnému médiu odoberané teplo buď priamo v tepelnom čerpadle alebo cez predradený tepelný výmenník s medziokruhom. Následne tepelné čerpadlo túto teplotu s vysokou účinnosťou zvýši na teplotu využiteľnú pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody.

Typ tepelného čerpadla: TWW HeavyDuty TWW 110 HD 220 WHR HD 330 WHR HD 440 WHR HD 550 WHR HD
Produktový list
Artiklové číslo WAHDR1XE WAHDR2XE WAHDR3XE WAHDR4XE WAHDR5XE
Tepelný výkon [ kW ] EN 14511
W10 / W35 (max) 60.7
(30.4 ~ 60.7)
121.4
(30.4 ~ 121.4)
182.1
(30.4 ~ 182.1)
242.8
(30.4 ~ 242.8)
303.6
(30.4 ~ 303.6)
W10 / W35 (min) 30.4
(30.4 ~ 60.7)
30.4
(30.4 ~ 121.4)
30.4
(30.4 ~ 182.1)
30.4
(30.4 ~ 242.8)
30.4
(30.4 ~ 303.6)
W10 / W34 61.1
(30.5 ~ 61.1)
122.2
(30.5 ~ 122.2)
183.3
(30.5 ~ 183.3)
244.3
(30.5 ~ 244.3)
305.4
(30.5 ~ 305.4)
W10 / 55 (max) 53.0
(26.5 ~ 53.0)
105.9
(26.5 ~ 105.9)
158.9
(26.5 ~ 158.9)
211.8
(26.5 ~ 211.8)
264.8
(26.5 ~ 264.8)
W10 / W55 (min) 26.5
(26.5 ~ 53.0)
26.5
(26.5 ~ 105.9)
26.5
(26.5 ~ 158.9)
26.5
(26.5 ~ 211.8)
26.5
(26.5 ~ 264.8)
W10 / W52 55.4 (27.7 ~ 55.4) 110.8 (27.7 ~ 110.8) 166.2 (27.7 ~ 166.2) 221.6 (27.7 ~ 221.6) 277.0 (27.7 ~ 277.0)
Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP [ Stredná oblasť Slovensko ]
Výkon pre dimenzovanie P rated [ kW ] 60.7 121.4 182.1 242.8 303.6
Energetická trieda A+++ A+++ A+++ A+++ A++
SCOP 6.66 5.99 4.60 3.97 3.65
Sezónna energetická účinnosť η [ % ] 266.5 239.4 183.9 158.8 145.9
Bod bivalencie [ ºC ] -7 -7 -7 -7 -7
Parametre strany vykurovacej vody
Maximálna výstupná teplota [ ºC ] 85 85 85 85 85
Minimálna výstupná teplota [ ºC ] 45 45 45 45 45
Prietok nominálny [ m3/h ] [@35/30] 7.28 ~ 14.55 7.27 ~ 29.07 9.69 ~ 58.13 7.27 ~ 58.13 7.27 ~ 72.66
Tlaková strata ( max. ) [ kPa ] [@35/30] 20 2 x 20 3 x 20 4 x 20 5 x 20
Doporučené ∆T [ K ] [@W35°C] 5 5 5 5 5
Doporučené ∆T [ K ] [@W55°C] 8 8 8 8 8
Doporučené ∆T [ K ] [@W65°C] 10 10 10 10 10
Pripojovacia dimenzia [ " ] VIC 2.1/2" 2 x VIC 2.1/2" 3 x VIC 2.1/2" 4 x VIC 2.1/2" 5 x VIC 2.1/2"
Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla ( NPT )
Minimálna teplota zdroja NPT [ ºC ] -10 -10 -10 -10 -10
Maximálna teplota zdroja NPT [ ºC ] 50 50 50 50 50
Prietok nominálny NPT [ m3/h ] 6.84 ~ 13.69 6.84 ~ 27.35 9.12 ~ 54.73 6.84 ~ 54.73 6.84 ~ 68.41
Tlaková strata NPT ( max. ) [ kPa ] 20 2 x 20 3 x 20 4 x 20 5 x 20
Doporučené ∆T NPT [ K ] 4 4 4 4 4
Pripojovacia dimenzia VIC 2.1/2 2 x VIC 2.1/2 3 x VIC 2.1/2 4 x VIC 2.1/2 5 x VIC 2.1/2
Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania
Napätie [ V ] 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50
Istenie [ A ] C80 C100 C140 C180 C240
Prúd - nominálny [ A ] 34.44 68.88 103.32 137.76 172.20
Prúd - maximálny [ A ] 44.60 89.20 133.80 178.40 223.00
Prúd - štartovací [ A ] 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
Softštartér - - - - -
Údaje o zvuku
Hlučnosť vnútri - výkon Lw [ dB(A) ] 61.6 67.2 70.6 73.9 75.1
Hlučnosť vonku - výkon Lw [ dB(A) ]
Zvuk tlak Lp v 1 meter [ dB(A) ] 53.6 59.2 62.6 65.9 67.1
Zvuk tlak Lp v 5 metrov [ dB(A) ] 39.6 45.2 48.6 51.9 53.1
Zvuk tlak Lp v 10 metrov [ dB(A) ] 33.6 39.2 42.6 45.9 47.1
Zvuk tlak Lp v 15 metrov [ dB(A) ] 30.1 35.7 39.1 42.4 43.6


Orovnica 252
SK - 966 52 Orovnica
Tel: +421 918 396 879
IČO: 36628972
IČ DPH: SK2021865835

Email
servis: servis(at)wamak.sk
predaj: predaj(at)wamak.sk
dodavatelia: nakup(at)wamak.sk

2 + 12 =