Tepelné čerpadlá voda - voda WW EVI Urban

Kompaktné tepelné čerpadlo pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody s možnosťou riadenia pasívneho chladenia. Krátky uzavretý chladivový okruh s tichým Scroll kompresorom napomáha k dlhodobo stabilnej prevádzke.
Využitie pre viacbytové domy, prímestské polyfunkčné budovy alebo komerčné prevádzky. Základom rady URBAN je robustná konštrukcia s použitím kvalitnej ocele. Kvalitné, dlhodobo overené komponenty okruhu tepelného čerpadla predlžujú jeho životnosť.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z podzemnej vody v hĺbke medzi 12 až 30 metrov. Ponorným čerpadlom je spodná voda dodávaná k tepelnému čerpadlu, a podľa kvality a chemického zloženia je podzemnej vode odoberané teplo buď priamo v tepelnom čerpadle alebo v cez predradený tepelný výmenník s medziokruhom a nemrznúcou zmesou. Následne tepelné čerpadlo túto teplotu zvýši na teplotu využiteľnú pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody.

Typ tepelného čerpadla: WW Urban 25 EVI
Produktový list
Artiklové číslo WA001304
Tepelný výkon [ kW ] EN 14511
W10 / W35 (max) 25.3
W10 / W35 (min) 25.3
W10 / W34 25.3
W10 / 55 (max) 25.6
W10 / W55 (min) 25.6
W10 / W52 25.8
Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP [ Stredná oblasť Slovensko ]
Výkon pre dimenzovanie P rated [ kW ] 25.3
Energetická trieda A+++
SCOP 6.65
Sezónna energetická účinnosť η [ % ] 266.1
Bod bivalencie [ ºC ] -10
Parametre strany vykurovacej vody
Maximálna výstupná teplota [ ºC ] 65
Minimálna výstupná teplota [ ºC ] 25
Prietok nominálny [ m3/h ] [@35/30] 4.36
Tlaková strata ( max. ) [ kPa ] [@35/30] 12
Doporučené ∆T [ K ] [@W35°C] 5
Doporučené ∆T [ K ] [@W55°C] 8
Doporučené ∆T [ K ] [@W65°C] 10
Pripojovacia dimenzia [ " ] 1.1/2"
Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla ( NPT )
Minimálna teplota zdroja NPT [ ºC ] -10 (7)
Maximálna teplota zdroja NPT [ ºC ] 30
Prietok nominálny NPT [ m3/h ] 6.05
Tlaková strata NPT ( max. ) [ kPa ] 20
Doporučené ∆T NPT [ K ] 3
Pripojovacia dimenzia 1.1/2
Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania
Napätie [ V ] 3~ 400/50
Istenie [ A ] C25
Prúd - nominálny [ A ] 9.32
Prúd - maximálny [ A ] 16.00
Prúd - štartovací [ A ] 18.9
Softštartér MCI 15
Údaje o zvuku
Hlučnosť vnútri - výkon Lw [ dB(A) ] 47.1
Hlučnosť vonku - výkon Lw [ dB(A) ]
Zvuk tlak Lp v 1 meter [ dB(A) ] 39.1
Zvuk tlak Lp v 5 metrov [ dB(A) ] 25.1
Zvuk tlak Lp v 10 metrov [ dB(A) ] 19.1
Zvuk tlak Lp v 15 metrov [ dB(A) ] 15.6


Orovnica 252
SK - 966 52 Orovnica
Tel: +421 918 396 879
IČO: 36628972
IČ DPH: SK2021865835

Email
servis: servis(at)wamak.sk
predaj: predaj(at)wamak.sk
dodavatelia: nakup(at)wamak.sk

1 + 2 =